ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย "ไข่ไก่ธงฟ้า"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 15.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 996 ท่าน