รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครเชียงราย อ.เชียงราย จ.เชียงราย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 15.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1815 ท่าน