รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 15.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1127 ท่าน