รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 15.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1051 ท่าน