รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ อ.พรมหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 11.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 752 ท่าน