รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 11.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1573 ท่าน