รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.กะบกเตี้ย อ.เนินาม จ.ชัยนาท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 11.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1297 ท่าน