รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 11.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3082 ท่าน