รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 11.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1627 ท่าน