รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.วังตะกู อ.นครปฐม จ.นครปฐม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 11.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1872 ท่าน