รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2652 ท่าน