รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าช้าง อ.นครนายก จ.นครนายก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 13.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2295 ท่าน