คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้น อบต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 13.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1261 ท่าน