การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อบจ.สุพรรณบุรี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 13.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 864 ท่าน