ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอย ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 13.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 988 ท่าน