ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส อบต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 13.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1152 ท่าน