ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 13.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1190 ท่าน