ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำ และที่ทำงาน อปพร อบต.ยกระบัตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 13.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1252 ท่าน