การประชุมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 8/2553  
 

จังหวัดตาก ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างและสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดบูรณาการจังหวัดตาก ประจำปี 2553 ในรูปแบบ "การประชุมสภากาแฟ" เดือนละ 1 ครั้ง  
โดยในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก และสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้  ณ  ห้องณิลกาญจน์  โรงแรมราชาบุรีบูติค อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2553 เวลา 15.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1256 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย