โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านผังเมือง  
 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานบริหารจัดการผังเมือง สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก วันที่ 23 -2 4 สิงหาคม  2553

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 09.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1295 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย