ขั้นตอนการรับข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ครั้งที่ 2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 18.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1093 ท่าน