พิธีมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2553 เวลา 17.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 861 ท่าน