สอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2553 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1169 ท่าน