การตรวจเยี่ยม โรงเรียนจาตุรจินดา อบต.พระธาตุ และโรงเรียนบ้านมอเกอร์ อบต.พบพระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2552 เวลา 15.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1361 ท่าน