ประกาศสอบจ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย ทน.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2553 เวลา 09.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 748 ท่าน