สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก ขอความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2552 เวลา 09.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2189 ท่าน