ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 4 เดือน ของเทศบาลตำบลพบพระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2553 เวลา 10.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 906 ท่าน