การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการ ด้านการผังเมือง สิ่งแวดล้อม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2553 เวลา 11.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1555 ท่าน