อบต.แม่ตื่น ประกาศรับสมัครคัดเลือก พนง.ส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2552 เวลา 16.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 854 ท่าน