จังหวัดตากขอความร่วมมือเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เกี่ยวข้องกับส่วนราชการในเว็บไซด์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2553 เวลา 11.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1117 ท่าน