จังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์มาตรการถอนสัญชาติไทยแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2553 เวลา 13.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1012 ท่าน