ด่วนที่สุด การประชุมผู้บริหาร ปลัอ อปท. ในวันที่ 30 ก.ย.53 นั้น มีการจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงก่อนเข้าประชุม เวลา 12.00 น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2553 เวลา 11.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1290 ท่าน