ปรับปรุงข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (รายละเอียดแนบท้ายนี้)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2553 เวลา 09.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1753 ท่าน