ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติสายงานผู้บริหาร ทต.เชียงใหม่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 491 ท่าน