การแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2552 เวลา 17.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1302 ท่าน