รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผุ้ปฏิบัิติงานดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ทต.เก้าเลี้ยว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 957 ท่าน