ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นักบริหารช่าง 7 ทม.ตาคลี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 537 ท่าน