ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบริหารเทศบาล ทต.นครไทย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 663 ท่าน