สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศลบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารของเทศบาล ทน.แม่สอด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 630 ท่าน