รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิิ่น อบต.หินตั้ง จ.ขอนแก่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1788 ท่าน