รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิิ่น อบต.แม่ลาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1249 ท่าน