รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิิ่น อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1036 ท่าน