ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตัั้้งในระดับที่สูงขึ้น ทต.หนองจิก จ.ปัตตานี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1239 ท่าน