สถจ.ตาก ได้กำหนดมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือบริการประชาชน)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1428 ท่าน