ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบ (e-LAAS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ส่งรายชื่อให้ สถจ.ตาก ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 นี้เท่านั้น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 11.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2150 ท่าน