ประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าไก่นครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ย. 2553 เวลา 14.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1225 ท่าน