โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ องค์กการบริืหารส่วนตำบลช่องแคบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2553 เวลา 09.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1452 ท่าน