โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. จ.ตาก (e-LAAS)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2553 เวลา 14.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2563 ท่าน