ข้อมูลด้านประชากรที่น่าสนใจ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2553 เวลา 09.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1072 ท่าน