ประกาศจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2553 เวลา 10.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1010 ท่าน